Välkommen till LaboTest AB

Temperaturkurva

LaboTest AB är auktoriserad återförsäljare och servicepartner av produkter från Vötsch, Dongling och Heraeus.

Vi levererar klimatskåp och testsystem för materialprovning i kyla, värme, fukt och vibration.

LaboTest AB är ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium för mätstorheterna fukt och temperatur. Ackrediteringen avser mätområdet -70 °C - 200 °C för temperatur och 20 - 96 % RH vid 10 °C - 90 °C för luftfuktighet.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.


LaboTest AB söker en erfaren Kyltekniker

Klicka här för mer information och annons.

Anläggningar från Vötsch och Fitotron.

Anläggningar från Heraeus och Dongling.

-- KUNDER --

Labotest kunder logotyper

Swedac ackrediteringar logo