Temperaturskåp och Klimatskåp för testning av Litiumbatterier

Innovativa testsystem för nya teknologier

klimatskap_tempskap_litiumbatterier

Temperatur och klimat samt reproduktion av extrema stressparametrar te.x. snabba temperaturförändringar, vibrationer, korrosionsförhållanden, luftföroreningar etc., kan realiseras i våra utrustningar.

Våra Temperaturskåp och klimatskåp används som grund för att erbjuda kundanpassade lösningar med hjälp av lämplig extra utrustning.

Vårt säkerhetskoncept garanterar riskfri drift av testsystemet.

Broschyr Test systems for energy storage (pdf)