Service

LaboTests servicetekniker erbjuder dig bästa tänkbara service genom att lära känna just dina behov. Vi servar dina anläggningar från våra märken Vötsch, Heraeus, Fitotron och Dongling, samt andra förekommande värme–, temperatur–, klimat- och vibrationsanläggningar.

Du får tillgång till en serviceorganisation uppbyggd som ett team, där varje medarbetare har sin specialkompetens. Samtliga tekniker har givetvis också största kunskap inom service och kalibrering av värmeskåp, torkskåp och övriga värme-, temperatur- och klimatanläggningar.

Exempel på åtgärder som vi erbjuder dig är: kalibrering, validering, justering, funktionskontroll, underhåll, säkerhetskontroll, årlig kylkontroll, akutservice, installation och kompletteringar.

Vi kan även erbjuda ackrediterad kalibrering. Våra instrument kalibreras på riksmätplats med spårbarhet mot riksnorm. Vi har mätmetodsbeskrivningar samt att våra mätosäkerhetsberäkningar utgår från GUM-metoden.

LaboTest AB är/har:

  • Ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium.
  • Ackrediterat som kontrollorgan typ C enligt ISO/IEC 17020 av SWEDAC för provning med över- eller undertryck.
  • Certifierat för kvalitet enligt ISO 9001:2008 och miljö enligt ISO 14001:2004 av DNV.
  • Företagscertifierat för kylarbeten Kategori 1 enligt EU-förordning nr 303/2008 och enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar enligt EU-förordning nr 303/2008 och enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för heta arbeten.
  • Certifierat och auktoriserat, på expertnivå, av Vötsch att utföra servicearbeten på enheter tillverkade av Vötsch Industrietechnik GmbH.
  • Anslutna till REPA-registret.