Accelerometrar

PCB tillverkar precisionsaccelerometrar som tillfredsställer de  högsta krav på noggrannhet vid mätning av vibration, shock, acceleration och rörelse. Olika sensor-teknologier såsom ICP, charge, MEMS, utnyttjas för att adressera ett stort utbud av kravställningar inom vibrationsmätning.

Industriella accelerometrar

Industriella accelerometrar är oftast lite större än test och mät-accelerometrar. Främst används de i tuffa miljöer där de skall leverera precisionmätningar för övervakning under lång tid. Dessa accelerometrar kan fås med vattentäta kablar, Ex-klassning för explosionsfarliga miljöer, stålmantlade kablar osv för att vara möjliga att använda under svåra omständigheter.

Inom PCB marknadsförs denna typ av givare under varunamnet IMI Sensors. IMI tillverkar även sk transmittrar eller 4-20 mA-givare som kan kopplas direkt till PLC-system för övervakning av vibrationssignal.

Kapacativa MEMS accelerometrar