Klimatskåp och Temperaturskåp för testning av litiumjonbatterier

Alternativa drivsystem är en central komponent i bilens framtid. I jämförelse med andra mobila lagringssystem har litiumjonbatterier och bränslecellsteknik blivit etablerade på marknaden. Allt större applikationer kräver lagringssystem som båda har en mycket hög energikapacitet och ger en hög effektnivå.

Ett energilagringssystem måste vara så säkert som möjligt. Externa belastningar, t.ex. orsakade av höga eller låga temperaturer, snabba temperaturförändringar, fuktighet, mekaniska belastningar eller frätande påverkan, får inte leda till misslyckande eller oavsiktliga reaktioner.

Under temperaturprovningarna kan överbelastningsförhållanden eller störningar inträffa. De kan till sist resultera i att batterier förstörs. Med den ständigt ökande storleken av lagringssystem blir effekten av en störning större och den potentiella risken när litiumbatterier testas ökar. Därför har säkerheten, framförallt personlig säkerhet, högsta prioritet.

Broschyr Test Systems for Electrical Energy Storage