farmaindustri

Torrsterilisering enligt GMP-/FDA-principen

Vötsch Industrietechnik har årtionden av erfarenhet inom värmeteknik med hög kvalitet och innovativa produkter. Vötsch Industrietechnik var en av de första företagen att marknadsföra varmluftssterilisatorer som följer den amerikanska standarden för klass 100 (enligt ISO 14644-1, klass 5) under en hel cykel. En hel cykel består av uppvärmning, sterilisering och kylning av produkten. Naturligtvis uppfyller alla Vötsch sterilisatorer kraven i relevanta renrumsklasser (ISO 5 och 7 i DIN EN ISO 14644-1). Varumärket Vötsch står inte bara för vidareutvecklingen av sina sterilasatorer, utan också för kombinationen av hög kvalitet och tillförlitlighet samt lång livslängd och funktionalitet.

Volym: 340 l till 3125 l
Luftflöde: Vertikalt eller Horisontellt
Renrumsklasser (US-Federal-Standard): 100 och 10 000

Vakuumtorkugnar (även med GMP-/FDA-anpassad design)

Vakuumugnar för torkning och värmning. Skonsam torkning för temperaturkänsliga, lätt nedbrytbara varor och komponenter med komplex geometri. Finns även i Explosionssäker design.

Volym: 260 l till 1500 l
Maxtemperatur: 200 °C eller 400 °C
Slutvakuum: 1×10-2 mbar

Värmesystem: el, vatten, indirekt oljeuppvärmning

Explosionssäkraugnar VFT (även med GMP-/FDA-anpassad design)

VFT 60/90 är en explosionssäker värmeskåp och torkskåp. Torkskåpet är elektriskt uppvärmd och designad enligt “friskluft-principen”. Tack vare den lilla golvyta som krävs är den lämplig för installation i laboratorie- samt produktionsavdelningar. Fördelar är t ex noggrann temperaturfördelning i arbetsutrymmet, obegränsad volym av brandfarliga lösningsmedel samt lämplig för lösningsmedel med temperaturklasserna T1, T2, T3 och T4 i explosionsgrupper IIA och IIB.

Volym: 300 l
Temperaturklasser: T1, T2, T3 och T4
Installationszon: 2

Explosionssäkraugnar VTUW (även i GMP-/FDA- version)

Mängden brännbart lösningsmedel är nästan obegränsat i denna värmeugn och torkugn. Utformningen av VTUW-Ugnar eliminerar risken för en explosion. VTUW-Ugnen är lämplig för temperaturen T1, T2, T3 och T4 i explosionsgrupperna IIA och IIB. I denna ugn kan varmt vatten, ånga eller andra processer användas som uppvärmning.

Volym: 700 l och 3125 l
Temperatur: 20 °C – 200 °C
Temperaturklasser: T1, T2, T3 och T4
Installationszon: 1 och 2

Industriugnar VTU (även med GMP-/FDA-anpassad design och Rostfrittstål)

Dessa Industriugnar finns tillgängliga i sju olika storlekar och med en massa olika tillbehör t ex lastvagn, temperaturkontroll etc. Ugnarna kan användas för allt från uppvärmning till torkningsprocesser i produktion och test.

Volym: 200 l till 8000 l
Maxtemperatur: 250°C, 300°C och 350°C

 

Värmeugnar och Torkugnar TU/LTU (även med GMP-/FDA-anpassad design)

varmeugn_torkugn

Enkelt lastad värmeugn som tar upp minimal arbetsyta. Dessa värmeugnar har hög prestanda, jämfört med klassiska laboratorieugnar. De starka värmeelementen minimerar upphettningsprocessen. Korta torkprocesser tack vare optimerat luftflöde, luftväxlingar samt god temperatur- och luftdistribution.

Volym: 216 l
Maxtemperatur: 200°C
Luftflöde: Vertikalt och Horisontellt

 

 

Kvalificering

kvalificeringspaket Flera certifikat, inklusive kalibreringsintygen är en integrerad del av det kvalificeringspaket som är tillgängligt för system som används inom läkemedelsindustrin. Dessutom finns det en kvalifikationsdokumentation tillgänglig för styrprogrammet S!MPATI*.

 

Skräddarsydda Lösningar

skraddarsydda_losningar
Skulle vårt standardsortiment inte möta era krav/önskemål, kontakta oss för skräddarsydd lösning.