Energisparande vibratorer

MV:s ECO-vibrator möjligheter energibesparande vibrationsprovning som inte är möjligt med konventionella vibrationssystem.

Mer information om IMV:s ECO-vibrationssystem hittar du här »

Enaxliga vibratorer

IMV:s enaxliga elektrodynamiska vibratorer upp till 400 KN möjliggör vibrationsprovning med stor nogrannhet höga hastigheter och slaglängder upp till 120 mm.

Mer information om IMV:s enaxliga ECO-vibrationssystem hittar du här »

Multiaxliga vibratorer

IMV:s multiaxliga elektrodynamiska vibratorer används främst för att reproducera mer realistiska vibrationer samt förkorta testtider och öka testeffektiviteten.

Mer information om IMV:s multiaxliga vibrationssystem hittar du här »

Kompakta vibratorer

IMV:s kompakta elektrodynamiska vibratorer är tysta, kraftfulla samt enkla att handa och kan placeras direkt på arbetsbänk.

Mer information om IMV:s kompakta vibrationssystem hittar du här »

Energisparande vibrationsförstärkare

IMV:s ECO-vibrationsförstärkare möjliggör energibesparande vibrationsprovning tillsammans med IMV:s vibratorer. Dessa ECO-förstärkare kan även erbjudas som en uppgradering till redan befintliga vibratorer från andra tillverkare såsom LDS m.fl. ECO-förstärkaren minskar vibratorns ljudnivån samt energiförbrukning och du kan rapportera dessa besparingar tillsammans med CO2-utsläpp i varje testrapport.

Mer information om IMV:s ECO-vibrationsförstärkare hittar du här »