Ugnar för Industri, Produktion och Laboratoriet HeatEvent

Reproducerbara resultat plus produktkvaliteten som är kopplad till den, begränsat med utrymme, korta bearbetningstider och hög produktivitet är standardkrav på alla industriella produktionsområden. Dina komponenter och material kan på ett tillförlitligt sätt, snabbt och energieffektivt värmebehandlas vid temperaturer upp till 400 ° C med Värme och Torkskåp HeatEvent från vötschtechnik®. På så sätt kan du tillverka utmärkta produkter 24/7. HeatEvent ger den högsta inre volymen med det minsta fotavtrycket. Tack vare iE3-motorer, förbättrad isolering och pålitligt dörrförseglingskoncept arbetar ugnarna med maximal energieffektivitet.

Volym: 216 l till 8000 l
Maxtemperatur: 220 °C standard upp till 400 °C
Applikationsområden:

  • Arbeten med lösningsmedel med friskluftsflöden och täta och förslutna system.
  • Explosionssäkra lösningar i temperaturklasser T1, T2, T3 och T4