Klimatskåp för materialprovning

Vi levererar klimatskåp och klimatkammare för materialprovning i kyla, värme och fukt. Vi erbjuder produkter och lösningar som används inom forskning och utveckling där man kan simulera ett önskat förhållande efter behov för att säkerställa prestanda och se förändringar hos ett testobjekt.

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. Våra klimatskåp och klimatkammare hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och under accelererade förhållanden.

ClimeEvent

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min med option upp till 25 K/min
Fuktområde: 10 % to 98 % RH

Broschyr Climate Test Chambers – ClimeEvent (pdf)

LabEvent Klimatkammare

Provutrymme: 34, 64, 100 och 150 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Fuktområde: 10 till 98 % RH

Broschyr Laboratory Test Chambers – LabEvent (pdf)