Ledning och Administration

Richard Nordén
Verkställande Direktör
Mobil: 0709-92 25 24

Anette Bodin
Kontorschef
och Suppleant
Telefon: 031-748 33 25
Mobil: 0703-12 67 90

Jan Moberg
Ekonomichef

Telefon: 08-510 63 795
Mobil: 0730-69 46 33

Försäljning

Håkan Bodin
Värme och Klimat

Telefon: 031-748 33 22
Mobil: 0705-21 45 31

Martin Bodin
Värme och Klimat

Telefon: 031-748 33 23
Mobil: 0708-23 24 05

Fredrik Welander
Vibrationstest
Mobil: 0706-50 53 03

Daniel Bodin
Vibrationstest

Mobil: 0708-59 67 95

Johan Bergström
Mät- och Analysinstrument
Mobil: 0706-369 050

Anders Åhlström
Industriella sensorer
Mobil: 0722-26 65 53