EMC-skärmade Temperaturtestkammare


Vötsch har utvecklat en standardprodukt som är utrustad med optimal EMC-skärmning. Skärmningens dämpning mättes och certifierades vid Universitetet i Karlsruhe. Med denna utrustning ger vi dig möjligheten att temperaturtesta dina objekt i en EMC-skärmad miljö.

Provutrymme: 16, 110 och 200 l
Temperaturintervall: -65 °C till +100 °C

Broschyr EMC Test Chambers – LabEvent (pdf)

Temperaturkammare och klimatkammare för PV-Moduler Solcellspaneler


För att producera energi installeras PV-moduler på marken, på industribyggnader, i privata hushåll, laddstationer, fordon, plan etc. Det är allt viktigare att dessa moduler fungerar perfekt samtidigt som de motstår alla klimatförhållanden. Testkamrarna med ett extra stort eller högt inre provutrymme gör det möjligt att testa om lämplighet och livslängd med temperaturförändringar, fukt / frost eller fukt / värmekonstellationer enligt IEC 61713, IEC 61215 och IEC 61464.

Temperatur- och klimatanläggningar för externa provområden


Inte varje produkt som behöver testas i varma, kalla, fuktiga eller torra förhållanden passar i en standard temperatur- eller klimatkammare. I sådana fall kan provstrukturen placeras i ett externt testområde och förses med en luftkonditioneringsenhet. Dessa kan tillhandahållas till kunden eller konstrueras och tillverkas för att uppfylla specifika krav.

Vibrationstestkammare VTV och VCV

Simuleringen av vibration, temperatur och klimat för att testa tillförlitligheten hos dina produkter är viktigare idag än någonsin. Dessutom kan man testa belastningar som förekommer under transport via bilväg, järnväg, fartyg och flyg. Både temperatur och klimat påverkar vibrationerna hos ett material. Konstant och cykliskt förändrade temperaturer och klimat är därför viktigt under vibrationsprovning.

Weiss/Vötsch vibrationstestkammare gör det möjligt att simulera dynamiska processer, dvs mekaniska och termiska processer som påverkar komponenter och enheter. Oavsett om mekaniska, hydrauliska eller elektro-dynamiska vibratorer behövs, kan vi lösa det. Önskas särskild utrustning finns det tillgängligt och kan anpassas efter behov.

Volym: 600 l, 1200 l och 2200 l
Temperaturintervall: -40 °C till 180 °C och -70 °C till 180 °C
Fuktområde (VCV): 10 % till 95 % RH
Temperaturändringshastighet: 5 K/min, 10 K/min och 15 K/min (vid specialfall 30 K/min)

Broschyr Vibration and more (pdf)

HALT / HASS – Testskåp


HALT (Highly Accelerated Life Test), HASS (Highly Accelerated Stress Screening test) och HAST (Highly Ac celerated Stress Test) är extremt effektiva metoder för att upptäcka fel hos ett objekt under produktion under kortast möjligast tid. Analyserna upptäcker tidigt defekter hos produkten. Båda testerna utförs på liknande sätt men att deras mål skiljer sig avsevärt.

HALT används främst i produktens konstruktionsfas. Stress framkallas från temperaturen kombinerat med vibrationer som gradvis höjs. HALT använder sig utav denna framkallade stress för att testa en produkt. Under provningen samlas information som gör det enkelt att upptäcka felen och bristerna hos produkten. Detta gör att man tidigt och enkelt kan hitta felen. Detta används sedan som grund för vidare testning med hjälp utav HASS-funktionen.

HASS-testningen är ett icke-förstörande test som utförs inom bestämda stress-värden för att säkerställa att bristerna man upptäckt genom HALT-testning elimineras och inte förekommer längre. Detta innebär att defekta produkter snabbt och tillförlitligt kan filtreras bort.

Broschyr HALT and HASS (pdf)

Shocktestkammare


Miljöförhållandena har stor effekt på funktionalitet och tillförlitlighet hos elektroniska komponenter, enheter och system. För att upptäcka latenta svagheter på kortast möjliga tid är ett typiskt temperaturprov ofta otillräckligt; provprover måste utsättas för flera, plötsliga temperaturförändringar. Med vårt temperaturschocktestskåp kan extremt snabba temperaturförändringar i intervallet från -80 ° C till +220 ° C genomföras. Detta gör att du kan minska förekomsten av tidiga misslyckanden och öka pålitligheten hos dina produkter. Reproducerbar, certifierad och med tiden.

Provutrymme: 60, 120 och 300 l
Temperaturintervall Zon 1: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall Zon 2: -80 °C till +70 °C

Broschyr Temperature Shock Test Chambers ShockEvent (pdf)