Extremt snabb temperaturcykling stressar provexemplaren och avslöjar dolda fel. Environmental Stress Screening (ESS) kan tillämpas om tillförlitligheten hos en produkt måste förbättras.
Vötsch chocktestkammare lämpar sig utmärkt för normala chocktester med snabba temperaturväxlingar, men också för specifika fall enligt fastställda normer som t.ex. splash water-test.

 

 

Temperaturchocktestkammare (2-Zoner) VT3 7006 S2

temperaturchocktestkammare_litet

Våra små 60-liters chocktestskåp!

Självklart uppfyller chocktestskåpen kraven för internationella standarder som t.ex. MIL STD 883, method 1010.7, severity of test A,B,C,D,F – MIL STD 810 E, method 503 – MIL STD 202 F, method 107 G – IEC 60068-2-14, test Na – BS 2011 – DIN 40046, test Na – JESD22 – A104-C osv.

Temperaturchocktestkammare, VT3 7006 S2
Provutrymme: 60 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MPAC* med serial 12″ colour touchpanel.

Broschyr Temperature Shock Test Chambers (pdf)

Temperaturchocktestkammare (2-Zoner) VT 7012 S2 och VT 7030 S2

temperaturchocktestkammare_stor

Uppfyller bl.a. följande internationella standarder MIL STD 883, method 1010.7, severity of test A,B,C,D,F – MIL STD 810 E, method 503 – IEC 60068-2-14, test Na – BS 2011 – DIN 40046, test Na.

Temperaturchocktestkammare, VT 7012 S2
Provutrymme: 125 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Temperaturchocktestkammare, VT 7030 S2
… Exceptionellt stort provutrymme för snabb temperaturväxling.
Provutrymme: 300 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C to +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -75 °C to +70 °C

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MPAC* with serial Colour touchpanel for VT³ 7012 S2
Controller Board S!MCON/32-NET* with serial Colour touchpanel for VT 7030 S2

Broschyr Temperature Shock Test Chambers (pdf)

Temperaturchocktestkammare (3-Zoner) VT 7012 S3

temperaturchocktestkammare_3_zoner

För att reproducera tidigare gjorda test, kan test i enlighet med MIL-STD 883 C, method 1010.5 fortfarande utföras. VT 7012 S3 erbjuder många fördelar. Kunskaperna från 2-zon designen integrerades i detta system, t.ex. den beprövade vertikala placeringen av provutrymmerna.

Provutrymme: 120 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall mellan-zon: -10 °C till +90 °C
Temperaturintervall kall-zon: -75 °C till +70 °C

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MCON/32-NET* med serial Colour touchpanel.

Broschyr Temperature Shock Test Chambers (pdf)

Temperaturchocktestkammare Powerversion VT 7012 P2 och VT 7030 P2

chocktestkammare_hog_temperaturvaxling

Power-Version är en chocktestkammare med högre kapacitet att bevara temperaturstabiliteten hos testobjekten. Dessa skåp klarar av att utföra test mot internationella standarder med upp till 75 kg last. Skåpen har hög temperaturändringshastighet.

VT 7012 P2 Provutrymme: 125 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

VT 7030 P2 Provutrymme: 300 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MCON/32-NET* med removable Colour touchpanel.

Temperaturtestkammare för Splash Water-test VT 0800/S

temperaturchocktestkammare_splash_water

Splash water-test simulerar en thermisk chock inducerad av kallvatten. ISO 16750-4 beskriver testet för elektriska komponenter och system och skall användas för delar på bilar som utsätts för vattenstänk. Värm upp produkten till dess maximala temperatur och stänk sedan delen med kallvatten (0°C) (möjligtvis med damm).

Provutrymme: ca. 800 l
Temperaturintervall: 0 °C till +140 °C
vattentemperatur: 0 °C till +4 °C
Vattenflöde per stråle: 1 till 1.3 l/sek

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MCON/32-NET* med removable Colour touchpanel.

Chocktest från Luft till Vätska VT 0006/S2/S

testkammare_luft_till_vatska
Testet skall utföras för t.ex. delar av fordonsbromsar, exempelvis en uppvärmd bromsskiva som utsätts för direkt nedkylning när den åker igenom en isvattenpöl, i enlighet med bl.a. DIN IEC 68-2-14 Nc (N42AP 221).
Två zoner är tillgängliga:Den heta zonen är belägen högst upp i systemet. Luften inom detta område är uppvärmd (elektriskt). Den kalla zonen är belägen längst ner i systemet. Detta är ett nedkylt vattenbad som testobjektet sänks ner i.

Temperaturintervall: upp till max. +180 °C lufttemperatur i den varma zonen och ner till min. +/-0 °C i vattenbadet (saltlösning)
Vaggans volym är ca. 60 l

Styr- och reglerutrustning:
Controller Board S!MCON/32-NET* med removable Colour touchpanel.