Environmental Stress Screening (ESS) är en process som framkallar dolda fel i en produkt innan den lämnar fabriken. Därför tillämpas ESS om tillförlitligheten hos en produkt måste öka. Tillämpningen av termisk chock-cykling är den mest effektiva metoden för att hitta defekter tidigt i produktionsfasen. Termisk chock-cykling för accelererade inspektioner styrs av skräddarsydda tester, både när det gäller temperaturer och temperatursändringshastighet. Mycket snabb temperaturändringshastighet skapar mekanisk och termisk stress hos testobjektet. Därför är det möjligt att snabbare upptäcka svaga punkter i design, material eller montering av elektronik.

En temperaturändringshastighet av 5K/min, 10K/min och 15K/min är att föredra. För speciella applikationer produceras testkammare med temperaturändringshastighet upp till 30K/min.

Temperatur och Klimat Stress Screening Kammare, VTS³ och VCS³

temperaturkammare_klimatkammare_stress_screening

Dessa system är utformade med väl beprövade moduler av VT³ och VC³-serien med serien som bas, förbättrad värme, kyla och luftcirkulationseffektivitet. Detta gör att man i denna temperaturkammare kan skapa den höga temperaturändringen man önskar vid testning. Vid behov kan man kombinera med elektrisk påfrestning. VCS serien förverkligar alla sedvanliga teststandarder.

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min till 25 K/min
Fuktområde (Gäller VCS³) : 10 % to 98 % RH

Broschyr Temperature Test Chambers (pdf)

Broschyr Climate Test Chambers (pdf)

Temperatur Stress Screening Kammare, VTS 7011-5 och VTS 7021-5

temperaturkammare_stress_screening

Alla dessa extremt kompakta system erbjuder en enastående volym. Snabba temperaturcykler, hög värmeskompensation och låg ljudnivå gör dessa temperaturkammare till system som är mycket gynnsamma för användning i elektronik- och läkemedelsindustrin.

Volym: 110 och 200 l
Temperaturintervall: -70 °C till +180 °CTemperaturändringshastighet upp till 10 K/min.

Broschyr Laboratory Scope (pdf)

Stress Screening Kammare, VES

testkammare_stress_screening

Temperaturstestning av elektroniska komponenter som används inom bilindustrin t ex kontrollmoduler för krockkuddar.

Temperaturintervall: -45 °C till +115 °C
Temperaturändringshastighet: 6 K/min

Applikationsmöjligheter:
Elindustrin, Elektroniksindustrin, leverantörer av komponenter, leverantören av Bilindustrin.

Walk-In Stress Screening Kammare

walk-in_testkammare_stress_screening

Environmental Stress Screening System för speciella applikationer, t.ex. testning utav ABS moduler under produktionen.

Temperaturintervall: -30 °C till +90 °C
Temperaturändringshastighet: 3 K/min med exemplar

 

Vibrationstestkammare VTV och VCV

vibrationstestkammare

Simuleringen av vibration, temperatur och klimat för att testa tillförlitligheten hos dina produkter är viktigare idag än någonsin. Dessutom kan man testa belastningar som förekommer under transport via bilväg, järnväg, fartyg och flyg. Både temperatur och klimat påverkar vibrationerna hos ett material. Konstant och cykliskt förändrade temperaturer och klimat är därför viktigt under vibrationsprovning.

Vötsch vibrationstestkammare gör det möjligt att simulera dynamiska processer, dvs mekaniska och termiska processer som påverkar komponenter och enheter. Oavsett om mekaniska, hydrauliska eller elektro-dynamiska vibratorer behövs, kan vi lösa det. Önskas särskild utrustning finns det tillgängligt och kan anpassas efter behov.

Volym: 600 l, 1200 l och 2200 l
Temperaturintervall: -40 °C till 180 °C och -70 °C till 180 °C
Fuktområde (VCV): 10 % till 95 % RH
Temperaturändringshastighet: 5 K/min, 10 K/min och 15 K/min (vid specialfall 30 K/min)

Broschyr Vibration and more (pdf)

 

HALT / HASS – Testskåp Sigma

testkammare_HALT_HASS

HALT (Highly Accelerated Life Test), HASS (Highly Accelerated Stress Screening test) och HAST (Highly Ac celerated Stress Test) är extremt effektiva metoder för att upptäcka fel hos ett objekt under produktion under kortast möjligast tid. Analyserna upptäcker tidigt defekter hos produkten. Båda testerna utförs på liknande sätt men att deras mål skiljer sig avsevärt.

HALT används främst i produktens konstruktionsfas. Stress framkallas från temperaturen kombinerat med vibrationer som gradvis höjs. HALT använder sig utav denna framkallade stress för att testa en produkt. Under provningen samlas information som gör det enkelt att upptäcka felen och bristerna hos produkten. Detta gör att man tidigt och enkelt kan hitta felen. Detta används sedan som grund för vidare testning med hjälp utav HASS-funktionen.

HASS-testningen är ett icke-förstörande test som utförs inom bestämda stress-värden för att säkerställa att bristerna man upptäckt genom HALT-testning elimineras och inte förekommer längre. Detta innebär att defekta produkter snabbt och tillförlitligt kan filtreras bort.

Broschyr HALT and HASS (pdf)

Temperaturchocktestkammare (2-Zoner) VT3 7006 S2

temperaturchocktestkammare_litet

Våra små 60-liters chocktestskåp!

Självklart uppfyller chocktestskåpen kraven för internationella standarder som t.ex. MIL STD 883, method 1010.7, severity of test A,B,C,D,F – MIL STD 810 E, method 503 – MIL STD 202 F, method 107 G – IEC 60068-2-14, test Na – BS 2011 – DIN 40046, test Na – JESD22 – A104-C osv.

Temperaturchocktestkammare, VT3 7006 S2
Provutrymme: 60 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Broschyr Temperature Shock Test Chambers (pdf)

Temperaturchocktestkammare (2-Zoner) VT 7012 S2 och VT 7030 S2

temperaturchocktestkammare_stor

Uppfyller bl.a. följande internationella standarder MIL STD 883, method 1010.7, severity of test A,B,C,D,F – MIL STD 810 E, method 503 – IEC 60068-2-14, test Na – BS 2011 – DIN 40046, test Na.

Temperaturchocktestkammare, VT 7012 S2
Provutrymme: 125 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Temperaturchocktestkammare, VT 7030 S2
… Exceptionellt stort provutrymme för snabb temperaturväxling.
Provutrymme: 300 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C to +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -75 °C to +70 °C

Broschyr Temperature Shock Test Chambers (pdf)

Temperaturchocktestkammare Powerversion VT 7012 P2 och VT 7030 P2

chocktestkammare_hog_temperaturvaxling

Power-Version är en chocktestkammare med högre kapacitet att bevara temperaturstabiliteten hos testobjekten. Dessa skåp klarar av att utföra test mot internationella standarder med upp till 75 kg last. Skåpen har hög temperaturändringshastighet.

VT 7012 P2 Provutrymme: 125 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

VT 7030 P2 Provutrymme: 300 l
Temperaturintervall varm-zon: +50 °C till +220 °C
Temperaturintervall kall-zon: -80 °C till +70 °C

Temperaturtestkammare för Splash Water-test VT 0800/S

temperaturchocktestkammare_splash_water

Splash water-test simulerar en thermisk chock inducerad av kallvatten. ISO 16750-4 beskriver testet för elektriska komponenter och system och skall användas för delar på bilar som utsätts för vattenstänk. Värm upp produkten till dess maximala temperatur och stänk sedan delen med kallvatten (0°C) (möjligtvis med damm).

Provutrymme: ca. 800 l
Temperaturintervall: 0 °C till +140 °C
vattentemperatur: 0 °C till +4 °C
Vattenflöde per stråle: 1 till 1.3 l/sek

Chocktest från Luft till Vätska VT 0006/S2/S

testkammare_luft_till_vatska
Testet skall utföras för t.ex. delar av fordonsbromsar, exempelvis en uppvärmd bromsskiva som utsätts för direkt nedkylning när den åker igenom en isvattenpöl, i enlighet med bl.a. DIN IEC 68-2-14 Nc (N42AP 221).
Två zoner är tillgängliga:Den heta zonen är belägen högst upp i systemet. Luften inom detta område är uppvärmd (elektriskt). Den kalla zonen är belägen längst ner i systemet. Detta är ett nedkylt vattenbad som testobjektet sänks ner i.Temperaturintervall: upp till max. +180 °C lufttemperatur i den varma zonen och ner till min. +/-0 °C i vattenbadet (saltlösning)
Vaggans volym är ca. 60 l