ClimeEvent och TempEvent

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. ClimeEvent/TempEvent hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och nder accelererade förhållanden.

Klimatskåp

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: 0 °C till +180 °C, -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 0 K/min med option upp till 25 K/min
Fuktområde: 10 % to 98 % RH

Broschyr Climate Test Chambers – ClimeEvent (pdf)

 

Temperaturskåp

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min med option upp till 25 K/min

Broschyr Temperature Test Chambers – TempEvent (pdf)

 

Temperaturtestkammare för Laboratoriet – LabEvent

Dagliga föremål, kosmetika, elektroniska komponenter och medicinska produkter måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. För utvecklings- och produktionsprocesser av material eller elektroniska komponenter måste de testas under realistiska temperaturförhållanden för att bestämma eventuella svagheter eller åldringsinducerade skador på förhand. Temperaturtestkamrarna i LabEvent-serien tillåter dig att genomföra ideala temperaturprov för mindre testobjekt inom områdena forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Ett temperaturområde från -70 ° C till +180 ° C erbjuder de idealiska förutsättningarna för att testa resistans hos testobjekt mot extrema temperaturer. Utmärkta egenskaper för konstanta eller cykliska temperaturtest.


Provutrymme: 16, 37, 110 och 200 l
Temperaturintervall 16 l: -40 °C till +180 °C
Temperaturintervall: -40 °C till +180 °C, -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min och 5 K/min

Broschyr Benchtop Temperature Test Chambers – LabEvent (pdf)

 


Provutrymme: 34, 64, 100 och 150 l
Temperaturintervall: +10 °C till +180 °C, -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Fuktområde: 10 till 98 % RH

Broschyr Laboratory Test Chambers – LabEvent (pdf)

 
 


Provutrymme: 500 l
Temperaturintervall: -30 °C till +100 °C eller -60 °C till +130 °C

Assembly Test Chambers – LabEvent (pdf)