Miljösimulering

Vi erbjuder produkter och lösningar som används inom forskning och utveckling där man kan simulera ett önskat förhållande efter behov för att säkerställa prestanda och se förändringar hos ett testobjekt.

Vi levererar klimatskåp och testsystem för materialprovning i bland annat kyla, värme, fukt och vibration. Vårat sortiment hittar du under produkter i menyn och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

ClimeEvent och TempEvent

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. ClimeEvent/TempEvent hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och nder accelererade förhållanden.

Klimatskåp

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: 0 °C till +180 °C, -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 0 K/min med option upp till 25 K/min
Fuktområde: 10 % to 98 % RH

Broschyr Climate Test Chambers – ClimeEvent (pdf)

 

Temperaturskåp

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min med option upp till 25 K/min

Broschyr Temperature Test Chambers – TempEvent (pdf)

 

 

Temperaturtestkammare för Laboratoriet – LabEvent

Dagliga föremål, kosmetika, elektroniska komponenter och medicinska produkter måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. För utvecklings- och produktionsprocesser av material eller elektroniska komponenter måste de testas under realistiska temperaturförhållanden för att bestämma eventuella svagheter eller åldringsinducerade skador på förhand. Temperaturtestkamrarna i LabEvent-serien tillåter dig att genomföra ideala temperaturprov för mindre testobjekt inom områdena forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Ett temperaturområde från -70 ° C till +180 ° C erbjuder de idealiska förutsättningarna för att testa resistans hos testobjekt mot extrema temperaturer. Utmärkta egenskaper för konstanta eller cykliska temperaturtest.


Provutrymme: 16, 37, 110 och 200 l
Temperaturintervall 16 l: -40 °C till +180 °C
Temperaturintervall: -40 °C till +180 °C, -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min och 5 K/min

Broschyr Benchtop Temperature Test Chambers – LabEvent (pdf)

 


Provutrymme: 34, 64, 100 och 150 l
Temperaturintervall: +10 °C till +180 °C, -40 °C till +180 °C eller -70 °C till +180 °C
Fuktområde: 10 till 98 % RH

Broschyr Laboratory Test Chambers – LabEvent (pdf)

 


Provutrymme: 500 l
Temperaturintervall: -30 °C till +100 °C eller -60 °C till +130 °C

Assembly Test Chambers – LabEvent (pdf)