Simuleringen av vibration, temperatur och klimat för att testa tillförlitligheten hos dina produkter är viktigare idag än någonsin. Dessutom kan man testa belastningar som förekommer under transport via bilväg, järnväg, fartyg och flyg.

Minimerar säkerhetsrisker med hjälp utav mekanisk/termisk provning…

Både temperatur och klimat påverkar vibrationerna hos ett material. Konstant och cykliskt förändrade temperaturer och klimat är därför viktigt under vibrationsprovning.

Vibrationstestkammare ESS

vibrationstestkammare

Vötsch vibrationstestkammare gör det möjligt att simulera dynamiska processer, dvs mekaniska och termiska processer som påverkar komponenter och enheter. Oavsett om mekaniska, hydrauliska eller elektro-dynamiska vibratorer behövs, kan vi lösa det. Önskas särskild utrustning finns det tillgängligt och kan anpassas efter behov.

Volym: 600 l, 1200 l och 2200 l
Temperaturintervall: -40 °C till 180 °C och -70 °C till 180 °C
Fuktområde (VCV): 10 % till 95 % RH
Temperaturändringshastighet: 5 K/min, 10 K/min och 15 K/min (vid specialfall 30 K/min)

Styr- och Reglerutrustning
Controller Board S!MCON/32-NET* with removable Colour touchpanel.
Broschyr Vibration and more (pdf)