I mer än 25 år har PCB erbjudit momentgivare av olika slag. Dessa momentgivare har hjälpt kunderna att uppfylla de mest krävande test- och mätkraven inom process-, fordons-, flyg- och försvarsindustri men även i utvecklingslaboratorier. PCBs momentgivare är uppbyggda kring töjningsgivarteknik med en Wheatstone-brygga som omvandlar den fysiska, mekaniska kraften till en elektrisk signal som kan filtreras, visas och spelas in för vidare bearbetning. Denna mycket exakta elektriska momentsignal är proportionell mot den applicerade mekaniska kraften.