PCB mätgivare

PCB tillverkar precisionsaccelerometrar som tillfredsställer de  högsta krav på noggrannhet vid mätning av vibration, shock, acceleration och rörelse. Olika sensor-teknologier såsom ICP, charge, MEMS, utnyttjas för att adressera ett stort utbud av kravställningar inom vibrationsmätning.

Industriella accelerometrar

Industriella accelerometrar är oftast lite större än test och mät-accelerometrar. Främst används de i tuffa miljöer där de skall leverera precisionmätningar för övervakning under lång tid. Dessa accelerometrar kan fås med vattentäta kablar, Ex-klassning för explosionsfarliga miljöer, stålmantlade kablar osv för att vara möjliga att använda under svåra omständigheter.

Inom PCB marknadsförs denna typ av givare under varunamnet IMI Sensors. IMI tillverkar även sk transmittrar eller 4-20 mA-givare som kan kopplas direkt till PLC-system för övervakning av vibrationssignal.

Mikrofoner

PCB:s mätmikrofoner omfattar ett brett sortiment av mikrofonkapslar, förförstärkare och tillbehör. Förpolariserade och 200-volts mikrofoner, Frifält, diffus och tryckfält. För höga och låga nivåer och för permanent utomhusbruk.

PCB:s mikrofoner har utprovats för överlägsen stabilitet i olika temperaturer och luftfuktighet. Mätresultatet kan du alltid lita på.

Tryckgivare

PCB tillverkar främst dynamiska tryckgivare. Ofta för extrema tillämpningar som ballistik, sprängprover, undervattensshockvågor m.m. Men det finns även brett utbud av mer generella givare för applikationer som t.ex hydraulik, vindtunnlar, akustik m.m.

Många av PCB:s tryckgivare är av ICP-typ för att enkelt kopplas till samma konditionering som accelerometrar och mikrofoner m.m.

Kraftgivare/modalhammare

Kraftgivare kan vara en utmaning att montera. Därför har PCB många varianter som dels kan vara förspända för enklaste montering, till att ha extremt låg profil för att passa in där det är ont om utrymme. Även triaxiella kraftgivare för både små och stora krafter är med i sortimentet.

Impuls/modalhammare är ett av de vanligaste verktygen på marknaden för att bestämma överföringsfunktoner av kraft i strukturer. PCB:s ICP-hammare finns från 4,8 gram till 5,5 kg.

Signalkonditionering/kablar

Rätt signalkonditionering och power supply behövs till olika givarteknologier som ICP, MEMS, Charge, brygga, mikrofoner. Det största urvalet finns inom ICP-matning med allt från enkla batteridrivna 1-kanals aggregat till 16-kanals utrustningar med flera funktioner som förstärkning, filtrering m.m.

Att rätt kontakter och kablar används till respektive givare är en grundförutsättning för att säkerställa bra mätresultat. Det kan också vara stor skillnad mellan olika kablars egenskaper varför man bör vara noggrann vid val av kabel.

Ljud- och vibrationsinstrument

Larson Davis är ett helägt dotterbolag till PCB Piezotronics och erbjuder enkla och avancerade ljudnivåmätare för många applikationer. Från den enklaste uppmätning av maskinbuller till avancerade långtidsloggningar utomhus som är kontrollerbara via webben. Givetvis finns också tillbehör som utomhusskydd, mjukvara, kalibratorer och couplers som gör det möjligt att göra t.ex audiometarkalibreringar.

Behöver du mäta hand-arm eller helkroppsvibrationer har Larson Davis även lösningar för detta område.

Vridmomentgivare

Vridmomentsensorer från PCB Load & Torque finns för två typer av mätningar; reaktivt vridmoment och rotationsmoment. Reaktivt vridmoment-givare omvandlar vridmomentet som en fixerad sensor utsätts till en användbar mätsignal. Exempel på reaktiva vridmoment applikationer är automotive bromstester, dynamometertester, lagerfriktion och smörjstudier.

Rotationsmoment-givare används typiskt för att mäta vridmomentet som genereras av roterande utrustning som elektriska motorer, motorer, transmissioner, pumpar och kompressorer.

Trådtöjningsgivare

Många mätsystem har ICP-matning på ingångskanalerna vilket kan göra det intressant att använda trådtöjningsgivare som är byggda med ICP-teknologi. Lätt att koppla upp och komma igång utan extra konditionering.

Exciters/shakers

The Modal Shop är ett helägt dotterbolag till PCB Piezotronics och har ett brett utbud av lösningar för att excitera strukturer/objekt. Modalshakers med “through-hole mount” ger möjlighet att anpassa längden på stingers för att lättare kunna koppla till objektet.

Vissa shakers finns också som dual-purpose med monteringsplatta förutom modal-möjligheten vilket gör att man kan vibrationstesta produkter m.m på skakbordet.

Smart-shakers är en unik shaker med inbyggd förstärkare som eliminerar behovet av yttre förstärkare med allt vad det innebär.

Behöver man dock större kraft är det fortfarande traditionell shakers + förstärkare som gäller men här har The Modal Shop utvecklat en ny generations klass-D förstärkare som ger mycket hög uteffekt men har samtidigt väldigt låg vikt.

Telemetri

PCB Load & Torque utvecklar telemetrilösningar. Både för en-kanals lösningar och flerkanals. Systemen innehåller konditionering för givare såsom strain, thermocoupler och ICP.

Fastener torque/tension force

RS Technologies, en division inom PCB Load & Torque, utvecklar och tillverkar utrustning för att kontrollera och mäta upp skruvförbands prestanda vad gäller åtdragningsmoment, vinkel och klämkraft. Området kallas Fasteners Technology och indelas i två kategorier, Fastener Assembly och Fastener Test.

Att säkerställa god kvalitet för skruvförband börjar med att man använder lämpliga åtdragningsverktyg och kan sedan innebära periodisk kontroll av verktygen i tillverkningsprocessen, momentkontroller av åtdragna förband och dessutom eventuellt möjligheten att även kunna analysera förband om problem uppstår.

Platinum

Några av våra mest säljande produkter ingår från och med 2012 bland “platinum products” vilket innebär att de förutom gynnsam prisbild även har en garanterad leveranstid på max en vecka (upp till 10 st i en order). Dessa produkter omfattas också av vår Lifetime Warranty. Se produkter som ingår nedan:

Accelerometrar

  • General Purpose
  • Miniature
  • Structural Test
  • MEMS/DC Response
  • Industrial

Akustiska produkter

  • Mikrofoner
  • Array mikrofoner
  • Preamplifiers/Mikrofonset

Kalibreringssystem