Piezoelektriska kraft- och töjningsgivare är hållbara mätsensorer som har exceptionella egenskaper för mätning av dynamisk kraft och töjning. Typiska mätningar inkluderar dynamiska och kvasistatiska krafter som uppträder under aktivering, komprimering, anslag, impuls, reaktion och spänning.

Eftersom mätsignalen genereras av en kvartssensor kommer signalen att förfalla över tiden är långsiktiga, statiska kraftsmätningar inte möjliga. Men kortsiktiga, eller “kvasistatiska” mätningar är möjliga inom vissa tidsgränser, beroende på vilken sensor och signalkonditionering som används.