Piezoelektriska tryckgivare används för en mängd olika typer av dynamiska tryckmätningar. Förmågan att mäta små tryckfluktuationer vid höga trycknivåer är ett unikt kännetecken för piezoelektriska trycksensorer. Med ICP®-förstärkning är givarna väl lämpade för kontinuerlig drift i sämre miljöer, under vattnet och i fältapplikationer med långa kablar. Särskilda kablar eller förstärkare krävs inte. Dessa sensorer är idealiska för praktiskt taget alla dynamiska tryckapplikationer där sensortemperaturerna sträcker sig från -196 till +135 °C. För applikationer med högre temperatur finns laddningsutgångssensorer tillgängliga för användning upp till +650 °C.