Piezoresistiva MEMS-accelerometrar är idealiska för att mäta stöt och chockhändelser. Typiska applikationer är krocktester inom fordonsindustrin, fallprov och chocktestning inom vapenindustrin. Vissa accelerometrar är dämpade för att förhindra ringning (är ringning rätt ord?), medan andra är odämpade för att ge  hög mätbandbredd. Endevco erbjuder dessa piezoresistiva MEMS-accelerometrar i olika storlekar och utföranden för att täcka in de flesta applikationer som man stöter på idag.