När kalibrerade ni era klimatskåp sist?

Fungerar era klimatskåp som de ska?

För serviceärenden kan du nå oss på 031 – 748 33 21

LaboTests servicetekniker erbjuder dig bästa tänkbara service genom att lära känna just dina behov. Vi servar dina anläggningar från våra märken Vötsch, Weiss, Heraeus, Thermo Fisher, Fitotron, IMV och Dongling, samt andra förekommande värme–, temperatur–, klimat- och vibrationsanläggningar.

Tillgång till serviceorganisation

Du får tillgång till en serviceorganisation uppbyggd som ett team, där varje medarbetare har sin specialkompetens. Samtliga tekniker har givetvis också största kunskap inom service och kalibrering av värmeskåp, torkskåp och övriga värme-, temperatur- och klimatanläggningar.

Exempel på vad vi gör

Exempel på åtgärder som vi erbjuder dig är: kalibrering, validering, justering, funktionskontroll, underhåll, säkerhetskontroll, årlig kylkontroll, akutservice, installation och kompletteringar.

Vi kan även erbjuda ackrediterad kalibrering. Våra instrument kalibreras på riksmätplats med spårbarhet mot riksnorm. Vi har mätmetodsbeskrivningar samt att våra mätosäkerhetsberäkningar utgår från GUM-metoden.

LaboTest AB är/har:

  • Ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium för mätstorheterna fukt och temperatur. Ackrediteringen avser mätområdet -70°C – +180°C för temperatur och 20 – 96 % RH vid 10 – 90°C för luftfuktighet.
  • Ackrediterat som kontrollorgan typ C enligt ISO/IEC 17020 av SWEDAC för provning med över- eller undertryck.
  • Certifierat för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001 av DNV.
  • Företagscertifierat för kylarbeten Kategori 1 enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för heta arbeten.
  • Certifierat och auktoriserat, på expertnivå, av Weiss/Vötsch att utföra servicearbeten på enheter tillverkade av Weiss Umwelttechnik GmbH och Vötsch Industrietechnik GmbH.
  • Anslutna till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Den ackrediterade och certifierade servicen utgår från våra kontor i Göteborg och Stockholm.

Christer Söderlund
Servicechef

Telefon: 08-510 63 792
Mobil: 0705-15 51 66

Anders Isberg
Servicetekniker

Telefon: 08-510 63 793
Mobil: 0705-19 08 91

Hans Åberg
Servicetekniker
Mobil: 0706-093 624

Torgny Lindqvist
Servicetekniker

Telefon: 08-510 63 791
Mobil: 0724-53 09 19

Kari Pousar
Servicetekniker

Telefon: 031-748 33 28
Mobil: 0720-92 39 09

Martin Petterson
Servicetekniker

Telefon: 031-748 33 29
Mobil: 0724-014729