Vårt standardutbud omfattar klimatkammare från 34 l till 2000 l samt walk-in testkammare som standardlösningar från 10 m³ till 300 m³ finns tillgängliga för genomförandet av stabilitet
tester.

Vi erbjuder även individuella lösningar med avseende på volym, säkerhet och design för varje kund och behov inom vår kompetens.

Stabilitetstest Pharma

GMP-kompatibla och FDA-kompatibla lösningar för produktion och förpackning av läkemedel och aktiva substanser – från stabilitetsprovning i utvecklingsfasen, stabilitetstestning av hållbarheten hos förpackningar under dragspänning och steril fyllning av förpackningar, hela till optimala, bakteriefri produktion under renrumsbetingelser.

Testvolym: 280, 600, 1300 och 2000 l
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C
Fuktområde: 20 % till 90 % RH

Broschyr Stability Testing GMP- and FDA-Compliant (pdf)