Stabilitetstestkammare Pharma

GMP-kompatibla och FDA-kompatibla lösningar för produktion och förpackning av läkemedel och aktiva substanser – från stabilitetsprovning i utvecklingsfasen, testning av hållbarheten hos förpackningar under dragspänning och steril fyllning av förpackningar, hela till optimala, bakteriefri produktion under renrumsbetingelser.

Testvolym: 280, 600, 1300 och 2000 l
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C
Fuktområde: 20 % till 90 % RH

Leaflet Stability Testing GMP- and FDA-Compliant (pdf)