TempEvent

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. ClimeEvent/TempEvent hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och under accelererade förhållanden.

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min med option upp till 25 K/min

Broschyr Temperature Test Chambers – TempEvent (pdf)

Temperaturtestkammare för Laboratoriet – LabEvent

Dagliga föremål, kosmetika, elektroniska komponenter och medicinska produkter måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. För utvecklings- och produktionsprocesser av material eller elektroniska komponenter måste de testas under realistiska temperaturförhållanden för att bestämma eventuella svagheter eller åldringsinducerade skador på förhand. Temperaturtestkamrarna i LabEvent-serien tillåter dig att genomföra ideala temperaturprov för mindre testobjekt inom områdena forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Ett temperaturområde från -70 ° C till +180 ° C erbjuder de idealiska förutsättningarna för att testa resistans hos testobjekt mot extrema temperaturer. Utmärkta egenskaper för konstanta eller cykliska temperaturtest.

Broschyr Benchtop Temperature Test Chambers – LabEvent

LabEvent 20 liter

Provutrymme: 20 l
Temperaturområde: -40 °C till +130 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min

LabEvent 40 liter

Provutrymme: 40 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

LabEvent 110-210 liter

Provutrymme: 110 eller 210 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

LabEvent 500 liter

Provutrymme: 550 l
Temperaturområde: -60 °C till +130 °C

Broschyr Assembly Test Chambers – LabEvent (pdf)

LabEvent 34-150 liter

Provutrymme: 34, 64, 100 och 150 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

Broschyr Laboratory Test Chambers – LabEvent (pdf)