Temperaturskåp för materialprovning

Vi levererar temperaturskåp och temperaturkammare för materialprovning i kyla, värme och fukt. Vi erbjuder produkter och lösningar som används inom forskning och utveckling där man kan simulera ett önskat förhållande efter behov för att säkerställa prestanda och se förändringar hos ett testobjekt.

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. Våra temperaturskåp och temperaturkammare hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och under accelererade förhållanden.

TempEvent

Säsongsskillnader, olika klimatzoner – dina produkter måste kunna klara olika temperaturer under tillverkning, transport, lagring och användning. ClimeEvent/TempEvent hjälper dig att testa påverkan av temperatur och fuktighet på egenskaperna, funktionen och livslängden för dina produkter. Reproducerbar, certifierad och under accelererade förhållanden.

Provutrymme: 180 l till 2000 l
Temperaturintervall: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min med option upp till 25 K/min

Broschyr Temperature Test Chambers – TempEvent (pdf)

LabEvent Temperaturkammare

Temperaturkammare i LabEvent-serien tillåter dig att genomföra ideala temperaturprov för mindre testobjekt inom områdena forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Dagliga föremål, kosmetika, elektroniska komponenter och medicinska produkter måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. För utvecklings- och produktionsprocesser av material eller elektroniska komponenter måste de testas under realistiska temperaturförhållanden för att bestämma eventuella svagheter eller åldringsinducerade skador på förhand. Med ett temperaturområde från -70 ° C till +180 ° C erbjuder de idealiska förutsättningarna för att testa resistans hos testobjekt mot extrema temperaturer. Utmärkta egenskaper för konstanta eller cykliska temperaturtest.

Broschyr Benchtop Temperature Test Chambers – LabEvent

LabEvent 20 liter

Provutrymme: 20 l
Temperaturområde: -40 °C till +130 °C
Temperatursändringshastighet: 3 K/min

LabEvent 40 liter

Provutrymme: 40 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

LabEvent 110-210 liter

Provutrymme: 110 eller 210 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

LabEvent 500 liter

Provutrymme: 550 l
Temperaturområde: -60 °C till +130 °C

Broschyr Assembly Test Chambers – LabEvent (pdf)

LabEvent 34-150 liter

Provutrymme: 34, 64, 100 och 150 l
Temperaturområde: -70 °C till +180 °C
Temperatursändringshastighet: 3 eller 5 K/min

Broschyr Laboratory Test Chambers – LabEvent (pdf)