Traditionella töjningssensorer är baserade på straingage-teknologi. För att effektivt kunna mäta töjningsvärdena i en kraft- eller belastningsmätning används oftast en resistansbrygga av Wheatstone-typ. En Wheatstone-brygga fungerar bra men endast i ett mindre mätområde och inte helt linjärt i undre och övre delen av ett större och bredare mätområde. Därför kan betydande mätfel uppstå i dessa delar av mätområdet. För att undvika dessa mätfel tillverkar PCB piezoelektriska töjningssensorer med kvartskristall som matar ut samma mV/µε i hela det användbara mätområdet. Således förbättras noggrannheten. ICP® modellerna RHM240 och 740B02 är töjningssensorerna för dessa applikationer.