Värmeskåp och torkskåp

Heratherm tork- och värmeskåp levereras komplett utrustade för en mängd standardiserade tork- och värmeprocesser. Skåpen förser störst volym på minimal arbetsyta och ger utmärkt temperaturnoggrannhet och mikroprocessorstyrning för högsta reproducerbarhet.

Heratherm Heating and Drying Ovens (pdf)

Ugnar för Industri, Produktion och Laboratoriet HeatEvent

Reproducerbara resultat plus produktkvaliteten som är kopplad till den, begränsat med utrymme, korta bearbetningstider och hög produktivitet är standardkrav på alla industriella produktionsområden. Dina komponenter och material kan på ett tillförlitligt sätt, snabbt och energieffektivt värmebehandlas vid temperaturer upp till 400 ° C med Värme och Torkskåp HeatEvent från vötschtechnik®. På så sätt kan du tillverka utmärkta produkter 24/7. HeatEvent ger den högsta inre volymen med det minsta fotavtrycket. Tack vare iE3-motorer, förbättrad isolering och pålitligt dörrförseglingskoncept arbetar ugnarna med maximal energieffektivitet.

Volym: 216 l till 8000 l
Maxtemperatur: 220 °C standard upp till 400 °C
Applikationsområden:

  • Arbeten med lösningsmedel med friskluftsflöden och täta och förslutna system.
  • Explosionssäkra lösningar i temperaturklasser T1, T2, T3 och T4

Broschyr Heating and Drying Cabinets HeatEvent(pdf)

Mikrobiologiska Inkubatorer

Heratherm inkubatorer, för låga temperaturer, levereras komplett utrustade för en mängd standardiserade tork- och värmeprocesser. Tork- och värmeskåpen förser störst volym på minimal arbetsyta och ger utmärkt temperaturnoggrannhet och mikroprocessorstyrning för högsta reproducerbarhet.

Heratherm Incubators (pdf)

Vakuumtorkskåp

Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Thermo Scientific ™ Vacutherm vakuumuppvärmning och torkugnar ger enastående möjligheter för snabb och försiktig torkning. Utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmning minimerar driftstiden. Ett dubbelglasat skyddsglasfönster ger ett unikt implosionsskydd. Modulärt system tillåter applikationsspecifika konfigurationer genom ett brett utbud av tillbal och utrustningsalternativ.

Vacuum Ovens (pdf)

Högtemperaturugnar

Robusta och pålitliga högtemperaturugnar med utmärkt temperaturnoggrannhet, extremt låg yttertemperatur, patenterad dörrupphängning och låg energikonsumtion.

High Temperature Furnaces (pdf)

Lacktorkningsugnar

LUT 6050/LUT 6050 F lacktorkningsugnar med friskluftscirkulation garanterar säker användning av applikationer innehållande brandfarliga lösningsmedel.

LUT 6050 Coatings (pdf)